Home start - Humanitas

playing

Home-Start stimuleert positief opvoeden in ‘de Week van de Opvoeding’.

Opvoeden is een leuke uitdaging en een belangrijke klus. Maar de praktijk leert dat het niet altijd meevalt om een positieve ouder te zijn. Wie geluk heeft kan terugvallen op een goed sociaal netwerk, welke je kan ondersteunen of bemoedigen. Als dat niet het geval is, kan een ervaren vrijwilliger van Home-Start je een steuntje in de rug geven. In de landelijke ‘Week van de opvoeding’ staat een goed contact centraal en een positieve benadering naar kinderen. Home-Start draagt met ervaringsdeskundige vrijwilligers hier graag een steentje aan bij. Het zou het fantastisch zijn als ouders een week lang hun kind élke dag één compliment geven! Ervaar eens wat dat met jou en je kind doet. Want het is bekend dat alles waar je aandacht aan geeft groter wordt, dus ook het gedrag dat positief beloond wordt!

Uit onderzoek en uit praktijkervaring blijkt dat positief opvoeden kinderen de beste kansen geeft om zich goed te ontwikkelen. Kinderen die positief worden opgevoed, voelen zich prettig en lopen weinig risico op het ontwikkelen van gedragsproblemen. Ouders die positief opvoeden, vinden het ouderschap plezieriger en genieten meestal ook meer van hun kinderen. Deze win-win situatie gun je toch iedereen? Iedere ouder kan wel eens wat steun gebruiken. Meer dan 15 % van de vaders en 20% van de moeders twijfelt soms. Doe ik het wel goed? Eet mijn kind wel gezond? Voel je je opgebrand of weet je niet hoe je met het negatieve gedrag van je kind om moet gaan? Een  ervaren vrijwilliger van Home-Start komt je graag helpen. Het is fijn als je je zorgen kunt delen met iemand die weet hoe dat voelt. Een ervaren ouder die met je optrekt en je verhaal aanhoort. Zij kijkt vooral naar de dingen die je goed doet en probeert door eigen voorbeeldgedrag te laten zien hoe het effectiever kan. Soms kan een vrijwilliger helpen bij het verdelen van de aandacht tussen je kinderen. Eén op één contact kan ervoor zorgen dat een kind met ‘lastig’ gedrag zich anders manifesteert, terwijl de overige kinderen even uit de situatie van strijd gehaald worden en ook de gewenste aandacht krijgen.

Samen kunnen jullie ook dingen ondernemen die je anders niet aandurft. Samen buiten spelen of spelletjes doen, maar ook knutselen. Kinderen genieten ervan en ouders vaak ook, als ze de smaak te pakken krijgen. Zelfstandig spelen kun je stimuleren door kinderen bezigheden aan te bieden die hen boeien. Een uitdagende omgeving biedt kinderen interessante dingen om te onderzoeken en stimuleert de ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat een kind actief bezig is en zich niet verveelt. Trek de natuur in en zorg voor voldoende speelgoed en bezigheden. Dat hoeft echt niet duur te zijn. Wil je knutselen? Er staan leuke ideetjes op internet (www.knutselen.nl / www.knutselpagina.nl). Fantasiespelletjes en verkleden kost niets, want je kunt hier alles voor gebruiken wat je al in huis hebt.

 

Elke ouder zit weleens met de handen in het haar, dat is heel normaal. Home-Start helpt ouders graag om positiever om te gaan met de situatie. Hoe doen we dat? Ervaren vrijwilligers bezoeken wekelijks hun gezin. De vrijwilliger biedt een luisterend oor, vriendschappelijk contact en  praktische ondersteuning. De relatie is gelijkwaardig en een ouder bepaalt zelf waar hulp bij nodig is. Deze hulp is gratis, er is geen doorverwijzing nodig. Vrijwilligers krijgen vooraf een basistraining en krijgen professionele begeleiding tijdens het hele traject. Hulp kan een jaar tot maximaal 1 ½ jaar ingezet worden. Home-Start is er ook in jouw gemeente. Kijk voor meer informatie op www.home-start.nl of vraag naar de mogelijkheden bij Els Spaanstra, coördinator Home-Start NOF (0635113852 / home-start.nof@humanitas.nl).