Jeugdteam Tytsjerksteradiel

jeugdteam tytsjerksteradiel

www.facebook.com/jeugdteamtd

Jeugdteam
Bij het Jeugdteam van Tytsjerksteradiel kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. De gezinswerkers van deze teams ondersteunen jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders / verzorgers als er vragen of problemen zijn.

Ouders en opvoeders kunnen diverse (hulp)vragen hebben. Heeft mijn kind ADHD? Welke zorg past er bij mijn kind? Is mijn kind dyslectisch? Waarom is mijn kind zo angstig? Mijn kind eet slecht, wat kan ik doen? Waarom is mijn kind altijd zo boos? Ontwikkelt mijn kind zich wel goed? Met al dit soort vragen kunt u bij de Jeugdteams terecht.

In het Jeugdteam werken professionals. Ze hebben veel ervaring en kennis. Ze werken dichtbij u in de dorpen. Ze geven advies en kunnen uw vragen beantwoorden. Dit kan indien gewenst anoniem. Als u contact opneemt met het Jeugdteam, maakt één van de medewerkers een afspraak met u om langs te komen. Samen gaat u op zoek naar een oplossing die past bij uw situatie.

 

Doelgroep: Voor alle jeugdigen tot 18 en gezinnen met minderjarige kinderen.
_________________________________________
Jeugdteam is te bereiken via de mailinfo@jeugdteamtd.nl of via de frontoffice 088-5335 333. Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30- 17.00 uur.
Voor spoedgevallen buiten kantooruren is spoed4jeugd bereikbaar via het nummer: 0800-7763345

Team Noord 

Sietske Bos - sbos@jeugdteamtd.nl   
06-46157140  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Contactpersoon van: Readtsjerk/Munein

Vera Buwalda - vbuwalda@jeugdteamtd.nl
06-10926137 dinsdag, woensdag en donderdag
Contactpersoon van: Gytsjerk/Ryptsjerk

Wendy de Lang - wdelang@jeugdteamtd.nl
06-32273100 maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Contactpersoon van: Wyns/Aldtsjerk

Lotte van Hoenselaar - lvanhoenselaar@jeugdteamtd.nl
06 -32273115 maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Contactpersoon van: Hurdegaryp (+ V.O. Tj Koopmans) 

Janne Postma - jpostma@jeugdteamtd.nl
06-46072157maandag (in oneven weken), dinsdag en donderdag
Contactpersoon van: Gytsjerk 

Aletta van der Velde - avdvelde@jeugdteamtd.nl
06-83798581 afwezig i.v.m. verlof

Gerben de Vries - gdevries@jeugdteamtd.nl
06-13411082 dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Contactersoon van: Oentsjerk

Chantal Pattiapon - cpattiapon@jeugdteamtd.nl
06-83591194 dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Contactpersoon van: Tytsjerk/Suwâld

Sanne Huizinga - shuizinga@jeugdteamtd.nl
06-23412877 dinsdag, donderdag en vrijdag
Contactpersoon van: Hurdegaryp + basisscholen (obs/cbs)

___________________________________________

Team Zuid 

Anja de Jong - adejong@jeugdteamtd.nl
06-32273061 dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
Contactpersoon van: Burgum/Jistrum

Pauline de Man - pdeman@jeugdteamtd.nl
06-13411483 dinsdag, woensdag, donderdag (in even weken) en vrijdag
Contactpersoon van: Garyp/Noardburgum

Minke Schaap - mschaap@jeugdteamtd.nl
06-82244826 maandag, dinsdag, donderdag (in even weken) en vrijdag
Contactpersoon van: Garyp/Noardburgum

Bettie Veenstra - bveenstra@jeugdteamtd.nl
06-32271133 afwezig i.v.m. verlof       
Contactpersoon van: Burgum/Jistrum

Carla Vrieling - cvrieling@jeugdteamtd.nl
06-46438128 maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Contactpersoon van: Sumar/Oostermeer/Earnewald (Blijenhof)

Jeannette Veltman - jveltman@jeugdteamtd.nl
06-46072154 maandag, dinsdag en donderdag                  
Contactpersoon van: Burgum (Liudger) / Sumar

__________________________________________

Coördinator Jeugdteam
Petra Fokkens - pfokkens@t-diel.nl
06-25358780 maandag, dinsdag en woensdag

Teamcoach Jeugdteam
Eeke Sjoukje Roodvoets - eroodvoets@jeugdteamtd.nl
06-10687379 maandag, dinsdag en woensdag

Team ondersteuner
Grietje Jongsma - gjongsma@gjongsma@jeugdteamtd.nl
06-30703285 / 0512-586878 maandag, dinsdag en woensdag

PGB- en indicatiemanager 
Ebelien Beiboer - ebeiboer@jeugdteamtd.nl
06-83591103 flexibel bereikbaar (voorkeur voor mailcontact)

 

Hulp nodig of vragen?