Team Achtkarspelen

Jeugdteams in Achtkarspelen

Doelgroep: Voor alle jeugdigen tot 18 en gezinnen met minderjarige kinderen. Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Van enkelvoudig  tot multiproblem. We willen doen wat werkt. Doel is om kinderen binnen het gezin en binnen eigen sociale omgeving op een veilige en gezonde manier op te laten groeien.  Focus ligt op laagdrempeligheid, preventief, het snel reageren op de hulpvraag, het stimuleren van de zelfredzaamheid en het zo nodig inzetten van passende hulp. De gezinswerkers hebben diverse achtergronden: VNN, jeugdzorg, schoolpsycholoog, maatschappelijk werk, JP van den Bent, Fier, Leger des Heils, MEE. Ook is de pedagoog van de Jeugdgezondheidszorg aan ons team gekoppeld.

 • Dorpencontactpersonen: Binnen het jeugdteam zijn er ook gezinswerkers die contactpersoon zijn van een dorp bij gezinsoverstijgende onderwerpen in Achtkarspelen.
 • Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling: Daarnaast hebben we binnen het Jeugdteam twee aandachtsfunctionarissen omtrent Kindermishandeling.

Contactgegevens

Jeugdteams Achtkarspelen:
Front Office - 0511-460767

Voor aanmeldingen en/of vragen over PGB en indicaties.

Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@jeugdteam8k.nl. Belangrijk is dat u in deze e-mail in ieder geval de onderstaande gegevens vermeld;

 • Uw naam en de naam van uw kind(eren)
 • Geboortedatum van uw kind
 • Burgerservicenummer van uw kind
 • Uw telefoonnummer, adres en woonplaats.

Naast deze gegevens ontvangen wij ook graag een korte omschrijving van de aanleiding van uw e-mail. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om u goed verder te kunnen helpen.

Klachten Jeugdteam

Wij doen hard ons best om jeugdigen en ouders goed te helpen. Toch kan het voorkomen dat je over bepaalde zaken minder tevreden bent. Alleen daar waar niet gewerkt wordt, worden geen fouten gemaakt. Van onze fouten willen wij graag leren.

Heb je klachten over de bejegening van een gezinswerker van het Jeugdteam:  

 1. Bespreek het met jouw contactpersoon van het Jeugdteam.
 2. Blijft de klacht bestaan: dan kan je via info@jeugdteam8k.nl of middels telefoon een gesprek plannen met de teamleider van het Jeugdteam.
 3. komen we er zo nog niet uit, dan kan je de gemeentelijke klachtenprocedure volgen http://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/alle-producten-en-diensten_44093/product/klacht-indienen_221.html

Graag wijzen wij u ook op het onafhankelijke Adviespunt Zorgbelang Friesland.  Zij hebben onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen en bieden advies en ondersteuning als je een vraag, klacht of je verhaal over jeugdhulp kwijt wilt.

Ze zijn er voor cliënten van de sociale teams (jeugdteams), jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis en de diverse jeugdhulporganisaties in Friesland.  

Bij een cliëntvertrouwenspersoon kun je terecht voor: 

 • een luisterend oor; 
 • informatie over geboden jeugdhulp, rechten en klachtmogelijkheden; 
 • advies over hoe je zelf met de instelling of hulpverlener tot een oplossing kunt komen;  
 • ondersteuning bij een (officiële) klacht-, bezwaar of geschilprocedure. 

Aanmeldingen

AKJ: tel.: 088 555 1000, e-mail: info@akj.nl of het contactformulier via www.akj.nl/contact invullen.

Hulp nodig of vragen?