Team Achtkarspelen

Jeugdteams in Achtkarspelen

Doelgroep: Voor alle jeugdigen tot 18 en gezinnen met minderjarige kinderen. Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Van enkelvoudig  tot multiproblem. We willen doen wat werkt. Doel is om kinderen binnen het gezin en binnen eigen sociale omgeving op een veilige en gezonde manier op te laten groeien.  Focus ligt op laagdrempeligheid, preventief, het snel reageren op de hulpvraag, het stimuleren van de zelfredzaamheid en het zo nodig inzetten van passende hulp. De gezinswerkers hebben diverse achtergronden: VNN, jeugdzorg, schoolpsycholoog, maatschappelijk werk, JP van den Bent, Fier, Leger des Heils, MEE. Ook is de pedagoog van de Jeugdgezondheidszorg aan ons team gekoppeld.

Dorpencontactpersonen: Binnen het jeugdteam zijn er ook gezinswerkers die contactpersoon zijn van een dorp bij gezinsoverstijgende onderwerpen in Achtkarspelen. De dorpen zijn verdeeld onder team Noord en team Zuid. Achter de naam van de gezinswerker staat van welk dorp zij contactpersoon zijn.

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling: Daarnaast hebben we binnen het Jeugdteam twee aandachtsfunctionarissen omtrent Kindermishandeling. Dit zijn Thea Wijnsma en Itsje Anema. Voor meer informatie of vragen over Kindermishandeling kunt u altijd contact op nemen met één van de aandachtsfunctionarissen.

Locaties:

Vanaf 20 december 2018 zijn wij te vinden op 2 nieuwe locaties.

Team Noord: Gemeentehuis: Stationsstraat 18, 9285 NH te Buitenpost

Team Zuid: Vleckehus: B.J. Schurerweg 14, 9231 CE Surhuisterveen

Contactgegevens

Coördinator:
Wanda Penrisw.penris@achtkarspelen.nl
06 11 07 31 85 - ma t/m do

Secretariaat:
Paulien Piersma - ppiersma@jeugdteam8k.nl
06 15 13 59 26 - ma t/m wo

Jeugdteams Achtkarspelen:
Front Office - 088-5335 388

Gedragswetenschappers:
Esther Bolhuis
Natasja Bansraj

 

Jeugdteam Noord

Stationsstraat 18, 9285 NH te Buitenpost

Alma de Visser - adevisser@jeugdteam8k.nl
06 11 41 43 72 - ma t/m do
Contactpersoon van: Gerkesklooster

Aukje Doumaadouma@jeugdteam8k.nl
06 53 25 73 72 – di, do en vr

Bert Jelsmabjelsma@jeugdteam8k.nl
06 11 24 13 53 – ma, di, do, vr

Ger Breedland - g.breedland@jeugdteam8k.nl
06 38 29 90 81 - di t/m vr + oneven weken ook ma

Idwine Klooster – iklooster@jeugdteam8k.nl
06 20 59 52 18 – ma, di, vr
Contactpersoon van: Kootstertille

In Soon Korteweg - i.korteweg@achtkarspelen.nl
06 25 69 47 34 - ma, di, do, vr

Ineke Kooistra ikooistra@jeugdteam8k.nl
 06 11 27 64 48 – di, wo en vr
Contactpersoon van: Buitenpost en Twijzel

Ingrid van der Veen – ivanderveen@jeugdteam8k.nl   
06 15 20 74 33 – di, do + oneven weken vr

Itsje Anema - i.anema@jeugdteam8k.nl
06 15 14 84 43 - ma, di, do, vr

Lisette Schaafsma - l.schaafsma@achtkarspelen.nl
06 28 75 42 92 - ma, di, do, vr

Nadine Engbrenghof - n.engbrenghof@jeugdteam8k.nl
06 38 29 90 85 - ma t/m do

Wendy Spinder wspinder@jeugdteam8k.nl
06 15 44 86 65 – ma t/m do 
Contactpersoon van: Twijzelerheide

 

Jeugdteam Zuid

Vleckehus: B.J. Schurerweg 14, 9231 CE Surhuisterveen

Carla Foethcfoeth@jeugdteam8k.nl   
06 46 80 04 82 – ma, di, do

Christel Smitcsmit@jeugdteam8k.nl
06 32 27 25 34 – ma, di, do
Contactpersoon van: Surhuisterveen

Jeanette Cuperus - j.cuperus@jeugdteam8k.nl
06 38 29 90 84 - ma t/m wo

Johanna Schippers – jschippers@jeugdteam8k.nl
06 54 27 74 78 – ma t/m do
Contactpersoon van: Drogeham

Jolanda Venemajvenema@jeugdteam8k.nl
06 51 39 45 30 – ma, di, wo ochtend, do vr
Contactpersoon van Surhuisterveen

Kim Zuidema - kzuidema@jeugdteam8k.nl
06 11 41 78 15 - ma, di, do en vr

Marian Schutte – mschutte@jeugdteam8k.nl
06 11 46 85 56 – ma, di, do
Contactpersoon van: Augustinusga

Ronald Belkegarbelkega@jeugdteam8k.nl
06 55 33 41 82 – ma, di, wo, vr 
Contactpersoon van: Boelenslaan

Tessa van Hees –  t.vanhees@achtkarspelen.nl
06 15 12 72 94 - ma, di en vr

Thea Wijnsma –  twijnsma@jeugdteam8k.nl
06 22 56 51 16 – ma, di, do
Contactpersoon van: Harkema

Tineke Andringatandringa@jeugdteam8k.nl  
06 53 25 75 31 - ma t/m do

Tjitske Baboistbabois@jeugdteam8k.nl
06 32 22 72 03 – ma t/m do 
Contactpersoon van: Surhuizum

                                                                                                               

Voor aanmeldingen en/of vragen over PGB en indicaties.

Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@jeugdteam8k.nl. Belangrijk is dat u in deze e-mail in ieder geval de onderstaande gegevens vermeld;

  • Uw naam en de naam van uw kind(eren)
  • Geboortedatum van uw kind
  • Burgerservicenummer van uw kind
  • Uw telefoonnummer, adres en woonplaats.

Naast deze gegevens ontvangen wij ook graag een korte omschrijving van de aanleiding van uw e-mail. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om u goed verder te kunnen helpen.

Klachten Jeugdteam

Wij doen hard ons best om jeugdigen en ouders goed te helpen. Toch kan het voorkomen dat je over bepaalde zaken minder tevreden bent. Alleen daar waar niet gewerkt wordt, worden geen fouten gemaakt. Van onze fouten willen wij graag leren.

Heb je klachten over de bejegening van een gezinswerker van het Jeugdteam:  

Stap 1 : Bespreek het met jouw contactpersoon van het Jeugdteam.

Stap 2:  Blijft de klacht bestaan: dan kan je via info@jeugdteam8k.nl of middels telefoon een gesprek plannen met de teamleider van het Jeugdteam.

Stap 3: komen we er zo nog niet uit, dan kan je de gemeentelijke klachtenprocedure volgen http://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/alle-producten-en-diensten_44093/product/klacht-indienen_221.html:

Graag wijzen wij u ook op het onafhankelijke Adviespunt Zorgbelang Friesland.  Zij hebben onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen en bieden advies en ondersteuning als je een vraag, klacht of je verhaal over jeugdhulp kwijt wilt.

Ze zijn er voor cliënten van de sociale teams (jeugdteams), jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis en de diverse jeugdhulporganisaties in Friesland.  

Bij een cliëntvertrouwenspersoon kun je terecht voor: 

- een luisterend oor; 

- informatie over geboden jeugdhulp, rechten en klachtmogelijkheden; 

- advies over hoe je zelf met de instelling of hulpverlener tot een oplossing kunt komen;  

- ondersteuning bij een (officiële) klacht-, bezwaar of geschilprocedure. 

Aanmeldingen AKJ: tel.: 088 555 1000, e-mail: info@akj.nl  of het contactformulier via www.akj.nl/contact invullen.

Hulp nodig of vragen?