Vacatures

vacature

In de gemeente Achtkarspelen  wordt gewerkt in 2 gebieden. In elke gebied werkt een Jeugdteam, een GGD- jgz team en een dorpenteam (voor volwassenen).

Voor de  twee Jeugdteams zijn we op zoek naar gezinswerkers. Het Jeugdteam is verantwoordelijk voor de jeugdzorg binnen het gebied. Dit betreft kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar (incidenteel 18+). Het Jeugdteam heeft als doel om kinderen en jongeren binnen het gezin op een veilige en goede manier op te laten groeien.

Ouders, jongeren en professionals kunnen bij vragen en problemen bij het team terecht. Het team geeft advies en informatie en verleent korte- of langdurige hulpverlening.

Het team werkt preventief, vraaggericht, klantversterkend, omgevingsgericht en is gericht op samenwerking.

Binnen het team werken verschillende gezinswerkers met een eigen specifieke deskundigheid. Zo ontstaat er een multidisciplinair team. De gezinswerker is generalist voor het gezin en expert binnen het Jeugdteam.

De gezinswerker brengt de belangen en behoeftes van jeugdigen, ouders en de samenleving samen in een doelgerichte aanpak waarbij eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin uitgangspunt is.

Talenten en mogelijkheden van het gezin staan centraal!

 • De gezinswerker is de contactpersoon en regiehouder van het gezin. Coördineert de zorg binnen het gezin wat resulteert in één gezin, één plan, één hulpverlener.
 • De gezinswerker van het Jeugdteam ziet wat er speelt, reageert met zijn nuchtere boeren verstand en doet wat er nodig is.

Competenties ten aanzien van:

Houding

 • vertrouwt op eigen deskundigheid en de deskundigheid van andere professionals
 • zorgt voor betrouwbaarheid; afspraken nakomen, goede communicatie
 • heeft activerende houding, neemt niet over, werkt vanuit de kracht van het gezin, gericht op zelfredzaam functionerend gezin binnen het eigen sociaal netwerk.
 • outreachend
 • pro-actief
 • zet signalen om in handelen
 • gericht op samenwerking met gezin, lokale- en provinciale professionals/organisaties/netwerken
 • toegankelijk, zichtbaar en herkenbaar te zijn op alle vindplaatsen, daar waar kinderen/jongeren en ouders zich bevinden. (vaste contactpersoon zijn voor vindplaats)

Professionaliteit

 • out of de box in doen en denken
 • functioneren in een omgeving waar niet alles vast ligt
 • werkt vanuit doelen naar opbrengsten
 • kan handelen verantwoorden
 • kent grenzen van eigen kunnen
 • analytisch denken
 • ouders / jongeren kunnen motiveren en mee te nemen in de hulpverlening (transparant)
 • brede gezinsanalyse kunnen maken en deze vertalen naar het opstellen van gezinsplan
 • inschakelen van benodigde expertise en de zorg coördineren (verbinder)
 • stabiliserende netwerken rondom gezin kunnen opbouwen

Signaleren

 • Veiligheid van de jeugdige boven alles. Weet wanneer het kantelpunt is om gedwongen hulpverlening in te schakelen.
 • Kan signaleren, de knelpunten benoemen en er een actie aan koppelen. Ook als dat breder is dan de gezinsproblematiek.

Kennis

 • van ontwikkelingspsychologie
 • van de methodiek systeemgericht werken
 • van de sociale kaart, lokaal en provinciaal
 • In het Jeugdteam heb jij specifieke deskundigheid op één van de volgende gebieden: gedwongen hulpverlening, veiligheid (fysiek, sexueel) / gezinscoaching, opvoedondersteuning /  (verstandelijke) beperking / psychiatrische stoornis / mediation.

Eisen

 • hbo mwd, hbo pedagogiek, hbo sph of hbo sjd.
 • SKJ registratie dan wel VOG niet ouder dan 3 maanden en onderschrijven beroepscode jeugdzorgwerker
 • ervaring in het systeemgericht werken met gezinnen met kinderen/jongeren.
 • pedagogische kennis en ervaring tav opvoeding en ontwikkelingsgebieden
 • spreken friese taal is een pre, verstaan is noodzakelijk.
 • rijbewijs/auto

Overig:

verdeling fte. Per team in %

veiligheid                                                                              30%

gezinscoaching / opvoedingsondersteuning:                        30%

(verstandelijke)  beperking:                                                   20%

psychiatrische stoornis, middelengebruik,overig                  20%

Solliciteren kan tot 10 juni. Dit doet u door middel van een CV en motivatiebrief. Deze kunt u sturen naar Anja Boersma, coördinator van het Jeugdteam Achtkarspelen. Haar e-mailadres is aboersma@jeugdteam8k.nl