Vertrouwenspersoon ouders/verzorgers

zorgbelang

/download/1868-flyer-vertrouwens-persoon.pdf

Wie kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon ouders/verzorgers?

De vertrouwenspersoon ouders/verzorgers is er voor ouders/verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp (inclusief wijk- en gebiedsteams en Veilig Thuis), jeugd GGZ (ambulante zorg), jeugd (L)VB, intramuraal en ambulante zorg, en die vragen, problemen of klachten hebben over deze organisaties.

Wat kan de vertrouwenspersoon ouders/verzorgers doen?

  • Luisteren naar uw verhaal;
  • Antwoord geven op uw vragen;
  • Informatie geven over hoe de jeugdzorg werkt;
  • Informatie geven over uw rechten en de klachtmogelijkheden in de jeugdhulp;
  • Meedenken over hoe u tot een oplossing kunt komen voor uw problemen met de jeugdhulp;
  • Helpen bij het schrijven van een (klacht)brief;
  • Met u meegaan naar een gesprek over uw klachten met de hulpverlener en/of zijn leidinggevende;
  • Advies en ondersteuning geven bij een officiële klachtprocedure.

Is de vertrouwenspersoon onafhankelijk?

De functie van de vertrouwenspersoon is geregeld in de Jeugdwet. Daar staat in dat de vertrouwenspersoon niet bij een jeugdhulporganisatie mag werken. Daardoor is de vertrouwenspersoon onafhankelijk.

Hoe zit het met mijn privacy?

U kunt vrijuit met de vertrouwenspersoon spreken, want deze neemt geen contact op met de jeugdhulporganisaties. Alle vragen en klachten worden geregistreerd, maar deze registratie is alleen toegankelijk voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon overlegt met u als haar iets ter ore komt waarbij de veiligheid van anderen in het geding is. In sommige gevallen moet de vertrouwenspersoon dan iets doen.   

Hoe werkt de vertrouwenspersoon ouders/verzorgers?U kunt uw probleem met de jeugdhulp met de vertrouwenspersoon bespreken. De vertrouwenspersoon bekijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te pakken. De vertrouwenspersoon neemt het probleem of de klacht niet van u over en lost het probleem of de klacht niet voor u op. Het kan zijn dat u zelf met de hulpverlener wilt praten over de ontstane problemen. De vertrouwenspersoon bespreekt dan met u hoe u dat kunt doen. Zo'n gesprek kunt u het beste schriftelijk aanvragen. De vertrouwenspersoon kan u helpen bij het maken van een brief. Als u al heeft geprobeerd om met uw hulpverlener te praten of als u dit liever niet wilt, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen met de volgende stap.